Silikon çörek önümleri

 • Silikon Ro Christmasdestwo çörek bişiriliş toplumy

  Silikon Ro Christmasdestwo çörek bişiriliş toplumy

  Gar ýagmagy
  Bir galyndyda 4 sany gar tozgasy bar.
  Jemi ölçeg: 11.02L × 7.08W × 1.57H dýuým
  Sizeeke ululygy: 2.95inç
  Gar adam
  Bir galyndyda 3 stil bar.

 • 6 ýarym şar gyzgyn şokolad galyplary

  6 ýarym şar gyzgyn şokolad galyplary

  IOMIT GRADE MATERIAL - Şokolad galyplarymyz ýokary hilli iýmit silikon derejeli materialdan, BPA-dan erkin, taýak däl we elastik, şonuň üçin şokolad galyplaryny has ygtybarly ulanyp bilersiňiz.

 • Güýjük it penjesi we süňk silikon galyplary

  Güýjük it penjesi we süňk silikon galyplary

  Iýmit derejeli silikondan ýasalan.Atylylyga çydamly, zäherli däl, BPA erkin.

  Temperatura -40-dan +446 gradusa çenli.Peç, gap-gaç ýuwýan maşyn, doňduryjy, mikro tolkun howpsuz.

  Galyplar şokolad, buz kublary, sabyn, tort, jele we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner.

  Galyň galyndy ölçegi: 8,7 "x 4.3" x 0.8 ″;Süňk galyndylarynyň ölçegi: 9.1 "x 5.7" x 0.6 ″

  2 x Gülgüne güjük palaw galyp we 2 x süňk galyndy (gyrmyzy we gyzyl)

  Ulanmak we arassalamak: Silikon şokolad galyplary taýak däl, silikonyň häsiýeti torty, sabyny we beýlekileri galyndylardan çykarmak aňsat.Silikon süýji galyndylary ýuwulýan (gap-gaç ýuwýan maşyn), çeýe, solmaýan, tegmilli däl.

 • Möhürli gapakly silikon buz kub galyplary

  Möhürli gapakly silikon buz kub galyplary

  T LZE ÇYKYŞ DIZAYNI: Buzly gapagy berk ýapmagy aňsatlaşdyrýan möhürlenen gapaklaryň dizaýny we gapagyň gaty berkligi, aşmagynyň öňüni alýar we holodilnikdäki yslardan uzak durýar.

 • Donut pan, ýelmeýän silikon donut galyp

  Donut pan, ýelmeýän silikon donut galyp

  Özboluşly dizaýn we ajaýyp şekiller bilen, galypymyz tutuş maşgalanyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin bir wagtyň özünde birnäçe donuz ýasap biler.Simpleönekeý we owadan stil, erkin gürleşmäge we diýiň hezilinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.Zäherli we yssyz iýmit derejeli material aladalanman has ygtybarly ulanmaga mümkinçilik berýär.Arassalamak hem şol bir wagtyň özünde gaty amatly.

 • Gummy aýy süýji galyndylary silikon

  Gummy aýy süýji galyndylary silikon

  A EXRATYN GYMMAT SETI: 4 sany aýy galyplary bir gezekde 200 sany kiçijik aýy ýasap biler.BPA mugt

  SÖOPGÜLER BILEN GEL:: N: 2 damja gaty amatly, suwuklygy galyplara doldurmak aňsat, esasanam çagalar üçin

 • “Halloween” silikon kiçi süýji galyndylary

  “Halloween” silikon kiçi süýji galyndylary

  58 boşlukly 1 x silikon kiçi kädi galyp, 69 boşlukly 1 x silikon kiçi arwah galyp.Iki ululygy birmeňzeş, 7,87 ″ x 11,8 ″ x 0,4 ″ we her kädiniň we arwah boşlugynyň diametri 1 ”x 1 ″.Bu silikon galyndy, şokolad süýji biskwiti we gummy ýasamak aňsat çärýek kagyz panasyna laýyk gelýär

 • Ro Christmasdestwo Gar ýagyşy Silikon galyplary

  Ro Christmasdestwo Gar ýagyşy Silikon galyplary

  Ro Christmasdestwo gar garly şokolad galypymyz gaty ýumşak we uzyn, ulanmak gaty amatly.Çekilmedik dizaýn, aňsatlyk bilen dem almaga we doly şekil almaga mümkinçilik berýär.Arassalamak we gaýtadan ulanmak aňsat.Size ýakymly bişirmek tejribesini getirip biler.

 • Köp gül şekilli silikon galyplar kubogy

  Köp gül şekilli silikon galyplar kubogy

  42Pc köp gül şekilli kubok torty silikon galyplary
  Bukja
  7 x Gün gül şekilli silikon kubok galyplary
  7 x Gül şekilli silikon kubok galyplary
  7 x Günebakar şekilli silikon kubok görnüşleri
  7 x Dahlia şekilli silikon kubok galyplary
  7 x Malus spektrabilis Gül şekilli silikon kubok galyplary
  7 x Redbud gül şekilli silikon kubok görnüşleri

   

 • Mousse torty üçin silikon galyplary

  Mousse torty üçin silikon galyplary

  Görnüşi gaty salkyn görünýär we toplaryň birini dişlemek isleýärsiňiz.Aýna we şokolad spreýleri bilen örtmek üçin ähli silikon galyplary FDA bilen tassyklanan, BPA mugt, 100% arassa, ýokary hilli iýmit derejeli silikon bilen ýasalýar, aýyrmak aňsat, arassa, gaýtadan işlenip bilner.Çydamlylygy göz öňünde tutup ýasalan galyplar, aňsat saklamak üçin eplenip bilýär, ýöne wagtyň geçmegi bilen görnüşini saklaýar.Tort, pizza, çörek, mous, jele, iýmit, şokolad, puding, miwe pirogy we ş.m. ýasamak üçin iň gowusy.

 • Aýrylyp bilinýän gapaklar bilen silikon buz kub galyplary

  Aýrylyp bilinýän gapaklar bilen silikon buz kub galyplary

  Silikon uly buz kub gaplary, BPA erkin, zähersiz, yssyz we çydamly iýmit derejeli silikondan ýasalýar.Halaýan tagamyňyzy sazlamak üçin buz kub görnüşini miweler, doňdurma, soda we çakyr bilen dolduryp bilersiňiz.Iýmit ýa-da içgä gönüden-göni degmek ygtybarly, miwe suwy, çorba, hatda çaga iýmiti ýaly suwuklyklary doňdurmakda täsirli.

 • Walfos ýylylyga çydamly silikon trivet mats

  Walfos ýylylyga çydamly silikon trivet mats

  Tönümlerimiziň hili we müşderilerimiziň kanagatlanmagy biziň markamyzyň iň uly höwesidir, şonuň üçin size ýokary hilli önümleri bäsdeşlik bahalarynda getirmek üçin elimizden gelenini edýäris.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4