Silikon çaga oýunjaklary

 • Çagalar üçin sandbox silikon kenar oýunjaklary

  Çagalar üçin sandbox silikon kenar oýunjaklary

  • Çagalar we çagalar üçin silikon plýa beach oýunjaklarymyz.Deňiz oýunjak toplumymyzda silikon çäge çelegi, berk silikon belgi we bir amatly toplumda dört sany ýumşak silikon çäge galyplary bar.Çagaňyz şekilleri we çäge sandallaryny, plýa beachda ýa-da öýde sandyk gutusynda ýasamagy gowy görer.
 • Silikon çaga teeter doňduryjy BPA mugt

  Silikon çaga teeter doňduryjy BPA mugt

  Howpsuzlygy: 100% iýmit derejeli silikon, BPA mugt, Toksin we FDA stendi.Arassalamak we dezinfeksiýa etmek aňsat.

  Funksiýa: Çaganyň diş etiniň oňaýsyzlygyny aýyryň, duýgynyň ösmegine we kiçijik ellerinde çeýeligi ösdürmäge kömek eder.

  Dürli görnüşi: Çagaňyz bu paketde we ýokary hilli ammar gutusy bilen dürli reňkde we şekilde 4 sany oýnawaç alar.

  Köp maksatly: Çaga duşy, şükür güni, natal-ya we beýleki sowgat bermek üçin ajaýyp çagalar oýnawaçlary (6-12 aýlyk bäbekler üçin oýnawaçlar).

  100% kanagatlandyrmagyň kepilligi: Haýsydyr bir sebäbe görä, bu oýnawaç oýunjaklardan kanagatlanmasaňyz, çalyşmak ýa-da yzyna gaýtarmak üçin gönüden-göni biziň bilen habarlaşyň, iň esasy wezipämiz müşderini kanagatlandyrmakdyr.

  Göwnüňe ýaraýan dizaýn: Çagalar reňkini gowy görýärler we bäbekleri gyzyklandyrmak üçin dizaýny ýeňilleşdirýärler.

 • BPA mugt silikon çaga oýunjak oýunjaklary

  BPA mugt silikon çaga oýunjak oýunjaklary

  [Çaga halaýar, eje arkaýyn bolsun] Mgtfbg birleşmesi seresaplylyk bilen dokumada ýumşak we ýumşak.Premium 100% iýmit derejeli silikon bilen öndürildi.CPSC kepillendirilen laboratoriýa tarapyndan synag edildi, gaharlandyryjy ys ýok, BPA mugt

 • Çaga täze miweli iýmit iýmitlendiriji

  Çaga täze miweli iýmit iýmitlendiriji

  Çaga miwe iýmitlendirijilerimiz BPA, PVC, Lateks, Lateks, Metals, Phtalate, Zäherli we Rust mugt 100% Iýmit derejeli silikon bilen öndürilýär.Iýmitlendirijilerimiz çagaňyza dişler girmezden has öň gaty dişlemäge mümkinçilik berýär. Iň gowusy, çagaňyzyň ululykdaky iýmitleri agzyna salmagyndan gorkmaň.

 • BPA mugt silikon turbalary oýnawaç oýnawaçlary

  BPA mugt silikon turbalary oýnawaç oýnawaçlary

  Softumşak öwüşginli oýunjaklar ýörite çukur, çeýe we saklamak aňsat.

 • Çagany ýygnamak kuboklary oýnawaç

  Çagany ýygnamak kuboklary oýnawaç

  Kubok göwresi agzyna ýerleşdirilip bilner we käsäniň göwresi daş-töweregindäki käsäniň dokumalary bilen bezelendir. Şeýle hem ajaýyp çaga hammam oýnawaçlary ýaly, 7 käsäniň 5-siniň suw oýnamak üçin düýbünde özboluşly deşikleri bar.

 • Silikon mugallymlary BPA mugt çaga oýnawaçlary

  Silikon mugallymlary BPA mugt çaga oýnawaçlary

  Çagaňyz üçin ýokary hilli doňduryjy oýunjak oýnawaçlary bermäge borçlanýarys.Çagalaryňyz, çaga üçin özboluşly dizaýn titremäni gowy görerler.

 • 1-3 ýaşly şekilli sortlaýjy çaga oýunjaklary

  1-3 ýaşly şekilli sortlaýjy çaga oýunjaklary

  Çagaňyzyň ösmegine kömek etmegiň bir usuly, öwrenmegi höweslendirýän oýnawaçlar bermekdir, bu şekillendirijilerdir.Şekil sorujylary bäbekler üçin birnäçe dürli tarapdan peýdalydyr.

 • Silikon ses sesleri bilen birleşýär

  Silikon ses sesleri bilen birleşýär

  • Rattle, iki sany silikon halkany we çagany gyzyklandyrmak üçin mylaýym sesi öz içine alýan gülkünç ses
  • Gykylyk 100% iýmit derejeli silikondan ýasalýar we diş etini köşeşdirmek we massaage etmek üçin ýokarlandyrylan dokumalar bar.
  • Iki sany silikon halka çaganyň ellerini işli saklaýar, ýumşak gykylyk ses çagany eýelemäge kömek edýär
  • Giň açylyş, Ritzy Rattle-a kiçi elleri aňsatlaşdyrýar
  • Rattle 3 aý we ondan ýokary ýaşlar üçin niýetlenendir
 • Silikon şekilli enigma Çaga şekilli sortlaýjy oýunjaklar

  Silikon şekilli enigma Çaga şekilli sortlaýjy oýunjaklar

  Marka UGRY
  Öndüriji iň pes ýaş 6.00
  Material Silikon
  Reňk Gyz
  Bilim maksady Şekil tanamak, motor başarnyklary, sortlamak endikleri
  Bölekleriň sany 12
  Mowzuk Elipbiý
  Sub marka Çagalar enigma tagtasyny şekillendirýärler
  .Yl 2022
  Önümiň ölçegleri LxWxH 7.1 x 5.5 x 0.8 dýuým
 • Ro Christmasdestwo agajy çaga oýnawaç

  Ro Christmasdestwo agajy çaga oýnawaç

  Çaganyň ilkinji Ro Christmasdestwo baýramy
  HRISTMAS TREE Täze ýyl bezegidir.
  Baý reňkler Täze ýyl oýnawaç oýnawaçlary, munuň hökman çaganyň ünsüni özüne çekjekdigine ynanýarys.

  Çagalar üçin oýnawaç oýnawaçlar, çaganyň çişmegini has gowy ösdürip biler, çaganyň diş etiniň gyjyndyrylmagyny ýeňilleşdirer we dişlenende çaganyň duýgularyny köşeşdirip biler.

  Okuw oýunjaklary
  Çaga bu tegelek natal-ya oýnawaçlaryny islän görnüşinde ýygnap biler.Çagalaryň el-göz utgaşdyrylyşyny we motor ukyplaryny ýerine ýetirýär we irki bilim öwreniş bilimlerini güýçlendirýär.

   

 • Düwmeleriň ýasalmagy üçin silikon monjuklar

  Düwmeleriň ýasalmagy üçin silikon monjuklar

  Bu silikon monjuklar adamlaryň ünsüni aňsatlyk bilen özüne çekip biljek açyk reňkler bilen boýalýar.

  DIY şaý-sepleri we beýleki bezegler üçin amatly bu monjuklar, hyýalyňyzy giňeltmek, DIY endikleriňizi ýokarlandyrmak.

12Indiki>>> Sahypa 1/2