Mikrotolkunly ygtybarly silikon çagalar üçin göçme çaga plitalary

Gysga düşündiriş:

“Qshare” silikon plasemat öz-özüni iýmitlendirmegi öwrenýän çagalar ýa-da gap-gaçlary ulanýan has tejribeli iýýänler üçin hökmany zat.Güýçli siňdiriş düýbi nahar wagtyny bulaşdyrmak üçin tabagy ýerinde saklaýar.Edokarky gyrasy çagalara hasam bulaşyklygy aradan aýyryp, tabaga çykmaga mümkinçilik berýär!


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

UNIQUE DIZAYN

Ajaýyp reňkli silikon plasemat, nahar wagty çagalar üçin has gyzykly edýär.“Mini Size 11x8x1 Inch” iň köp oturgyç gaplaryna laýyk bolup biler

SYITYASAT WE HOWPSUZ MATERIALLAR

100% Iýmit derejeli silikon.Iýmit howpsuzlygy üçin BPA, PVC, BPS we Phthalate Mugt

gynandyryjy_003

DURMUŞ DIZAYNY

Düwürtige doly çydamly, Çagajyk plastinkamyzyň aýratynlygy ýokarlandyrylan jamyň gyralary, dogry bölek ululyklary we dökülmeleri we habarlary azaltmak üçin güýçli siňdiriş.

Güýçli siňdiriş

Islendik gaty, tekiz ýüzüne ygtybarly siňdirişler.Kiçijik çagalaryňyz bilen nahar wagtyňyzy has lezzetli edýär

sdad_005

Gap-gaç ýuwýan maşyn, HOWPSUZ, MIKROWAVE HOWPSUZ we FREZER HOWPSUZ

Çagalar üçin ýerleşdirilen ýerleri doňdurma, mikrotolkun we gap-gaç ýuwýan maşyna hiç hili aladasyz goýup bolýar.Silikon plasematymyz ýokary çydamly we olar +450 we -40 dereje Fahrenheit-den ýokary temperatura bilen göni aragatnaşyga çydamlydyr

“Qshare Toddler Plate” bäbekler we çagalar üçin hökmany zat!Güýçli siňdiriş bazasy bilen, ýere zyňylan tabaklar geçmişdäki zat!

Ene-atanyň kyn bolup biljekdigini bilýäris, şonuň üçin nahar wagtyny mümkin boldugyça aňsatlaşdyrmaga çalyşýarys!

“Qshare” silikon plasemat öz-özüni iýmitlendirmegi öwrenýän çagalar ýa-da gap-gaçlary ulanýan has tejribeli iýýänler üçin hökmany zat.Güýçli siňdiriş düýbi nahar wagtyny bulaşdyrmak üçin tabagy ýerinde saklaýar.Edokarky gyrasy çagalara hasam bulaşyklygy aradan aýyryp, tabaga çykmaga mümkinçilik berýär!

sada_006

Güýçli sorujy bazasy ýerinde galýar

“Qshare Toddler Plate” -imizdäki güýçli emdiriş bazasy nahar wagtyny stolda we poldan saklaýar.Tabagy berk saklap, emdirmek, tabagy öwrenmegi öwrenýän ýaş çaga üçin ajaýyp edýär, şeýle hem ene-atalaryň gününi her nahardan soň bulaşyklygy arassalamakdan halas edýär.

Bölüm ululygy we iň ýokary oturgyçlara laýyk gelýär

Takmynan 10 '' boýy, boýy 7 '' we 1,5 'çuňlugy bilen, Qshare Toddler Plate iň ýokary oturgyçlara laýyk gelýär.Iki tigirli bölümiň hersi takmynan 105ml saklaýar;orta bölümleriň hersinde takmynan 110ml bar.Bölünen bölümler bilen ýakymly şekil, çagalaryňyz üçin ýeterlik iýmitleniş dürlüligini üpjün edýär.

asdad_002

  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler