Çaga bloklary 23PCS Softumşak gaplaýyş bloklary

Gysga düşündiriş:

Çaga bloklary ýokary hilli we çydamly iýmit derejesi bilen öndürilýär, 100% BPA-dan erkin, zäherli däl, howpsuz, ýumşak we arassalamak aňsat.Çaga bu ýumşak bloklary arkaýyn oýnap we dişläp biler.1-3 ýaşly çagalar üçin oýunjaklary ýygnamak, laboratoriýa synagdan geçirildi we tassyklandy.


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

Howpsuzlyk Ilki

Çaga bloklary ýokary hilli we çydamly iýmit derejesi bilen öndürilýär, 100% BPA-dan erkin, zäherli däl, howpsuz, ýumşak we arassalamak aňsat.Çaga bu ýumşak bloklary arkaýyn oýnap we dişläp biler.1-3 ýaşly çagalar üçin oýunjaklary ýygnamak, laboratoriýa synagdan geçirildi we tassyklandy.

6-12 aýlyk bäbekler üçin Montessori oýunjaklary

Açyk reňk we dürli nagyşlar: çaga gaplaýan oýnawaçlarymyz açyk we reňkli, çaga bäbekleri üçin has özüne çekiji.Her blokda haýwan, şekil, miwe, arap sanlary we geometrik nagyşlar bar.Çaga bu nagyşlara, çaga üçin ideal montessori duýgur bloklaryna, çaga duýgur oýunjaklaryna degip we syn edip, degmek we görmek duýgusyny ösdürip biler.

fs_004

Çagalar üçin bloklar 1-3

Çagalar oýnawaçlary ýumşak, çydamly we götermek we çaganyň eli bilen birleşdirmek aňsat.Şeýle hem gysylyp, gysyş sesini çykarar.Çaga tutmak ukybyny, 6 aý we ondan ýokary bäbekler üçin ajaýyp bloklary öwrenmäge rugsat beriň.

Softumşak oýunjak oýunjaklary

Çagalar üçin ýumşak bloklarymyz diňe çaganyň irki ösüşi üçin ajaýyp bolman, eýsem 6-12 aýlyk bäbekler üçin ajaýyp oýnawaçdyr.Çaganyň diş etiniň oňaýsyzlygyny has gowulaşdyryp biler.6-12 aýlyk çaga bloklary hem hammam oýunjagy suwuň üstünde ýüzüp, suw sepmek üçin gysyp biler.

sf_002

Okuw we gyzykly

Çagalar üçin oýnawaçlary ýerleşdirmek, bäbekleriň sanamagyny, deňagramlylygyny, el bilen göz sazlamagyny we aň-bilim ukybyny ösdürmek üçin irki öwrediji önümdir.Çagajyk bloklary çaganyň beýnisiniň ösmegine hem-de gyzykly gurşawda bilim öwrenmäge kömek eder.

Çaga haýsy oýunjak gerekdigini bilýärsiňizmi?

Hem güýmenje, hem terbiýeçi oýunjak gerek
* Çaga bloklary: Bu çaga gaplaýan oýunjaklar, bilesigelijiligi we taktil tejribäni kanagatlandyrmak üçin 0-3 ýaşly çaga üçin niýetlenendir.
* Ingygyndy bloklary çaganyň gysylmagy üçin ýeterlik ýumşakdyr we çaganyň ünsüni gysyp, özüne çeker we çagaňyzy begendirer.
* Bu çaga gurluşyk bloklarynyň köp ulanylyşy bar.Oýnawaçlary ýygnamak, irki okuw oýunjaklary we oýun oýunjaklary we ş.m.
* Bu ýumşak bloklar çaganyň akyl-paýhasyny, el-göz utgaşdyrylyşyny, logiki pikirlenmäni, döredijiligi we reňk / şekil / san / haýwan / miwe / geometrik biliş we ýönekeý matematiki hasaplamany ösdürer.
* Ajaýyp Ro Christmasdestwo binasy 1-3 ýaşly bäbek we çagalar üçin sowgatlary bloklaýar.
* 1/2/3 ýaşly montessori oýnawaçlary, montessori duýgur oýunjaklar, tegelek tegelek.
* Bukjany açanyňyzda biraz plastik ys bolup biler.Ys ulanmazdan ozal ysy ýaýratmak üçin bloklary 6 sagatlap goýuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler