18 sany silikon aşhana gap-gaçlary toplumy

Gysga düşündiriş:

Saklaýjy bilen gurlan bu aşhana gap-gaçlary, nahar bişirmek üçin ähli islegleriňizi kanagatlandyrar.Bularyň hersiniň özboluşly ulanylyşy bar.Aşhanada siziň ýoldaşyňyz bolar.


Önümiň jikme-jigi

Işleýiş prosesi

Haryt bellikleri

HÜN .R KITÇEN UTENSIL GURAMASY

18 sany professional silikon aşhana gap-gaç toplumy, nahar bişirmek üçin ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrar.Gap-gaçlaryň hersiniň özboluşly ulanylyşy bar.Aşhanada siziň ýoldaşyňyz bolar.Aşhanaňyzy beýgeldiň we bu ajaýyp aşhana gap-gaçlaryny naharyň özi ýaly lezzet almaga taýynlaň.

IOMIT GRADE HOWPSUZ SILIKON

Silikon bişirmek üçin gap-gaçlar azyk derejeli silikondan we BPA mugt.Iýmit derejeli silikon islendik iýmit bişirmek üçin ygtybarly ulanylyp bilner we ýokary temperaturada-da eremez we hapalanmaz.

SKU 图片 _000

DURABLE WOODEN HANDEL

Bu silikon gap-gaçlar toplumynyň agaç ergonomiki tutawajy, eliňize laýyk gelýär, ony has durnuklaşdyrýar, ysmazlykdan goraýar we ýadawlyk duýman uzak wagtlap nahar bişirmekden lezzet alýar.

SOFT SILIKON WE ATYL ÇYKYJY

Softumşak silikon material gap-gaçlaryňyzy gorap biler we taýak däl kelleleri arassalamagy aňsatlaşdyrýar.Nahar bişirilýän gap-gaçlar 446 ° F-a çenli gyzgynlyk derejesinde bolup biler, hatda gowurmagyň ýokary temperatura gurşawynda ulanylsa-da, tötänleýin biraz wagtlap gazanyň içine goýanyňyzda eremeginden gorkmaň.

SKU 图片 _001

HYZMAT HYZMATY

Her bir müşderä müşderi hyzmatynyň iň ýokary standartyny bermäge borçlanýarys.Silikon bişirmek üçin gap-gaçlar toplumy bilen baglanyşykly haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa, müşderi hyzmaty bilen habarlaşyp bilersiňiz, elmydama siziň ýanyňyzda.

18 sany silikon bişirmek üçin gap-gaçlar toplumy

Saklaýjy bilen gurlan bu aşhana gap-gaçlary, nahar bişirmek üçin ähli islegleriňizi kanagatlandyrar.Bularyň hersiniň özboluşly ulanylyşy bar.Aşhanada siziň ýoldaşyňyz bolar.
Gap-gaçlar toplumy nahar bişirmek üçin zerurlyklaryňyza laýyk gelýär
Düşünmedik aýratynlygy sebäpli aňsatlyk bilen ýuwulýar
Silikon spatula toplumynyň agaç tutawajy, ysmazlykdan goraýar.
Ergonomiki tutawaç dizaýny, ýadawlyk duýman uzak wagtlap nahar bişirmekden lezzet alýar.
Iýmit derejeli silikondan ýasalan nahar bişirmek üçin howpsuz ulanylyp bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ming20221013155123

    Degişli önümler